• Co robimy?
    CHRONIMY środowisko naturalne
    ANIMUJEMY społeczności lokalne
    BUDUJEMY ekologiczne gospodarstwa samowystarczalne
    PROMUJEMY energie odnawialne