Myśl Globalnie – Działaj Lokalnie!

service_block_1

Warsztaty Tynków Glinianych

Zapraszamy na cykliczne Warsztaty Tynków Glinianych, które pozwolą wykończyć Wasz dom w estetycznie niepowtarzalny i zdrowy sposób.

sprawdź
service_block_2

Warsztaty Tworzenia Stron WWW

Zapraszamy społeczników, biznesmenów, artystów i nie tylko, do wzięcia udziału w jednodniowym warsztacie z tworzenia stron internetowych w Ambasadzie Krakowian.

naucz się
service_block_3

Warsztaty Budownictwa Naturalnego 2017

Zapisz się na kolejne edycje Warsztatów Budownictwa Naturalnego w Jabłonce. Przyjmujemy zapisy na 2017r.

zapisz się

Co robimy? Od 2005 roku działamy na rzecz ochrony Ziemi z zachowaniem i odtworzeniem naturalnego środowiska życia roślin i zwierząt. Wspieramy szeroko pojętą działalnością kulturalno–artystyczną. W szczególności:

CHRONIMY środowisko naturalne

Rozpowszechniamy idee ekowiosek, ekoossad, alternatywnych społeczności. Wspieramy inicjatywy na rzecz popularyzacji diety wegańskiej oraz wegetariańskiej. Promujemy zdrowe, ekologiczne rolnictwo.

ANIMUJEMY społeczności loklane

Organizujemy imprezy, kursy, szkolenia, warsztaty, konferencje, wystawy. Inicjujemy, organizujemy i wspieramy alternatywne spotkania społeczności lokalnych.

WSPIERAMY projekty samowystarczalne

Promujemy lokalną, ekologiczną energię odnawialną.

PROMUJEMY budownictwo naturalne

Organizujemy szkolenia, warsztaty, wykłady, konferencje i prezentacje.

Nasi partnerzy: